de Abessijn

 

Oorsprong
De Abessijnen komen van oorsprong uit de woestijn van Ethiopie, in die tijd Abessinie geheten.
De Egyptenaren, in de tijd van pharao’s en piramidebouwers, vereerden boven alles de zon (de god Aton).
Hij was de hoogste van alle goden, de vader van de pharao, de schepper der dieren, beschermer van de oogst.
De zonnegodin werd afgebeeld als een kat, die als twee druppels water lijkt op de tegenwoordige Abessijn.
Wie Egypte kenner is weet dat de scarabee (mestkever) het symbool was van de vruchtbaarheid.

vruchtbaar
Het is daarom niet verwonderlijk dat de Abessijnen, die op hun kop het teken van een scarabee weergeven,
in het vroegere Egypte vereerd werden.
tekening_kopscarab

De eerste abessijnen arriveerden al rond 1900 in Amerika en tot op de dag van vandaag worden daar veel exemplaren gefokt. In de jaren dertig waren er ook al in Nederland abessijnen, maar de huidige fokpopulatie in Nederland stamt af van importen uit hoofdzakelijk Engeland, Amerika en Scandinavië vanaf de jaren vijftig.