Uitleg Titelregistratie

 

Kattenshows geven je een goede indicatie of jouw katten voldoen aan de rasstandaard. Fokken is niet alleen vermeerderen, fokken is juist het ras proberen te verbeteren, gezond te houden en het karakter prettig te houden

Een kattenshow is er ook om kwalificaties voor titels te behalen. De jongste katten tot 10 maanden kunnen nog geen kwalificaties voor titels halen, maar wel beoordeeld worden met een U1, U2, U3 etc. waarbij U1 het beste en fokwaardig is. Daarna vallen er titels te behalen als Kampioen, Internationaal Kampioen en nog meer. Hieronder de mogelijk te behalen titels en waaraan je moet voldoen om een titel te krijgen.


De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn

v

Kampioen (Ch.)

Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat driemaal een CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat) behaald heeft, gekeurd door drie verschillende keurmeesters op drie verschillende shows.

v

Internationaal Kampioen (Int.Ch.)

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat driemaal CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in twee verschillende landen of viermaal een CACIB behaald heeft in hetzelfde land, door tenminste twee verschillende keurmeesters.

v

Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.)

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat driemaal een CAGCI (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International) behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een CAGCI in hetzelfde land, gekeurd door drie verschillende keurmeesters

v

Europees Kampioen (Eur.Ch.)

Een kat kan als Europees Kampioen (Eur.Ch.) worden geregistreerd indien deze kat driemaal een CACE (Certificat d’Aptitude au Championnat Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of viermaal een CACE in twee verschillende landen of vijfmaal een CACE in hetzelfde land, door drie verschillende keurmeesters.

v

Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.)

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat viermaal een CAGCE (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in vier verschillende landen of vijfmaal een CAGCE in drie verschillende landen of zesmaal een CAGCE in twee verschillende landen of zevenmaal een CAGCE in hetzelfde land, gekeurd door vier verschillende keurmeesters

v

Wereld Kampioen (W.Ch.)

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. viermaal een CACM (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald  bij vier verschillende keurmeesters in drie verschillende landen of vijfmaal een CACM in twee verschillende landen, of zesmaal een CACM in hetzelfde land, door vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa.  Of zesmaal een CACM in tenminste drie verschillende landen gekeurd door zes verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten

v

Premior (Pr.)

Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat driemaal een CAP (Certificat d’Aptitude au Premiorat) heeft behaald gekeurd door drie verschillende keurmeesters op drie verschillende shows

v

Internationaal Premior (Int.Pr.)

Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat driemaal een CAPIB (Certificat d’Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in twee verschillende landen of viermaal een CAPIB in hetzelfde land, onder tenminste twee verschillende keurmeesters

v

Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.)

Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat driemaal een CAGPI (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald in twee verschillende landen of vier maal een CAGPI in hetzelfde land, onder tenminste drie verschillende keurmeesters

v

Europees Premior (Eur.Pr.)

Een kat kan als Europees Premior (Eur.Pr.) worden geregistreerd indien deze kat driemaal een CAPE. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of viermaal een CAPE in twee verschillende landen of vijfmaal een CAPE in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters

v

Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.)

Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat viermaal een CAGPE (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in vier verschillende landen of vijfmaal een CAGPE in drie verschillende landen of zesmaal een CAGPE in twee verschillende landen of zeven maal een CAGPE in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters

v

Wereld Premior (W.Pr.)

Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. viermaal een C.A.P.M. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in drie verschillende landen of vijfmaal een C.A.P.M. in twee verschillende landen, of zesmaal een C.A.P.M. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa. Of als de kat zesmaal een CAPM heeft behaald in ten minste drie verschillende landen onder zes verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten

Ereklasse
Enkel voor de katten die reeds Europees Kampioen zijn. De keuring in deze klasse geschiedt voor de hele klasse, zonder onderscheid van kleur of geslacht. Zij worden enkel onderverdeeld in langhaar, half-langhaar en korthaar
Castratie of Sterilisatie
Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse. Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).